NEN 3140 inspecties

Verwarming & Elektra Service Nodelijk is de ervaren en deskundige partij om onafhankelijk veiligheidsinspecties van de elektrotechnische installaties uit te voeren.

Dit alles volgens de eisen die gelden bij het Certificaat voor Toezicht.

Hierbij worden de volgende normen in acht genomen:

  • de NEN-EN 50110 (NEN 3140) voor in gebruik zijnde installaties;
  • de NEN 1010 voor nieuwe installaties.

Door de jarenlange ervaring in het uitvoeren van inspecties van woningen, bedrijfs– en overheidsgebouwen voor o.a. verzekeringsmaatschappijen en installatiebeheerders kunt u ervan op aan dat u met de verplichte inspecties bij ons in vertrouwde handen bent.

Onze werkwijze en werkzaamheden

Na opdracht worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Inspectie installatie volgens NEN 3140;
  • Het verzorgen van een uitgebreide rapportage die aan de eisen van de arbeidsinspectie en de Criteria voor Toezicht voldoet;
  • Aanbevelingen voor het verbeteren van de (brand)veiligheid in de installaties.

Niet in de opdracht opgenomen:

  • Implementatie NEN 3140 in de bedrijfsvoering;
  • Bijwerken tekeningenpakket;
  • Keuren/merken/graveren van de elektrische arbeidsmiddelen; (is uiteraard wel mogelijk)
  • Reparaties van de geconstateerde gebreken aan de installaties en elektrische arbeidsmiddelen.